• Molenveldstraat 153 (unit 24), 6001HH, Weert
 • Tel: +31 (0)6 57 81 44 76
 • Ma - Vr: 9:00 - 17:00 uur
 • Za/Zo: Gesloten

WMO

Bij Al Osra Zorg en Welzijn bieden we ondersteuning vanuit een integraal benadering; dit is een van de uitganspunten van de methodiek waarmee we werken. Onze ondersteuning richt zich op het vinden van een duurzame oplossing voor meervoudige problemen. De cliënt wordt versterkt en gestimuleerd om de regie over zijn eigen leven terug te pakken en zelfredzaam te worden. Het eigen netwerk van de cliënt wordt daarbij onderzocht en geactiveerd.

Op het moment dat een client zich met een hulpvraag bij ons meldt, dan worden er gezamenlijk een aantal doelen geformuleerd. De hulpvragen kunnen betrekking hebben op verschillende leefdomeinen; wonen, werken, financiën, leren, gezondheid, welzijn en vrije tijd. Deze doelen worden door de hulpverleners vanuit Al-Osra Zorg in een concreet activiteitenplan (een zogenoemd ondersteuningsplan) gezet.

Wonen

Een stabiele en leefbare woonomgeving is voor iedereen belangrijk, maar niet voor iedereen mogelijk. Veel mensen hebben een steuntje in de rug om een geschikte woonplek te vinden, of om vaardigheden aan te leren om zelfstandig te kunnen wonen. Vaak ontbreekt er financiële stabiliteit om in aanmerking te komen voor bepaalde huisvesting. AOZ&W gaat met de client, zijn netwerk, de woningcorporatie en de gemeente in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken en samen een passende woonplek te vinden.

Voorbeeld:
Y. is 40 jaar oud en hij heeft geen vast woonplek. Hij zwerft al jaren en verblijft tijdelijk bij familie en vrienden. Y. heeft geen inkomen en komt daarom niet in aanmerking voor huisvesting. Het aanvragen van een uitkering is in het verleden geprobeerd maar meneer is niet in staat om de benodigde dossier bij elkaar te verzamelen. Meneer moet kunnen aantonen hoe hij de laatste 2 jaar heeft geleefd. Dit lukt hem door zijn psychosociale problemen niet en hij schaamt zich voor het feit dat hij in deze situatie is beland. De drempel om hulp te gaan zoeken wordt voor hem te hoog en daarom stopt hij met zoeken.
Via zijn netwerk is meneer bij AOZ&W terecht gekomen. Samen met meneer is er een hulpverleningsplan gemaakt. In samenwerking met zijn begeleiders is er eerst geïnvesteerd in het herstel van vertrouwen. Meneer heeft in het verleden altijd geleerd om mensen op afstand te houden. Het aangaan van sociale contacten heeft geen zin, zo denkt hij. Naast het herstel van zijn vertrouwen heeft meneer ook hulp gekregen bij het aanvragen van zijn uitkering en het stabiliseren van zijn financiële situatie. Er zijn gesprekken met de woningbouwcorporatie gevoerd en meneer is middels
een driepartijen contract geholpen bij het vinden van huisvesting.
Meneer heeft zijn zelfvertrouwen weer terug gevonden en hiermee ook het vertrouwen in de samenleving. Hij kijkt met gemengde gevoelens terug naar hoe het een tijde geleden met hem ging en naar hoe het nu gaat. Meneer realiseert zich dat dit nog maar het begin is en hij graag wil werken aan zijn psychische problemen. Daarna hoopt hij dagbesteding te kunnen vinden of zelfs te kunnen gaan werken.

Werken

Met cliënten die in een WMO zorgtraject zitten worden afspraken gemaakt in samenwerking met de participatie-consulenten van de betreffende gemeente. Werk is de sleutel die leidt naar participatie en integratie. Door de contacten die mensen opdoen op het werkvloer leren ze snel de taal leren en komen zij in contact met de Nederlandse cultuur. Dit gaat vaak sneller dan op school.
Het beleid van AOZ&W is om cliënten te stimuleren om actief te zoeken naar werk. We realiseren ons dat dit niet voor iedereen haalbaar is. Vaak worden mensen belemmerd door diverse psychosociale problemen zoals; trauma’s, PTSS, angsten of de moeilijkheid die migranten ervaren om in Nederland te aarden. De Nederlandse taal en cultuur is en blijft voor veel nieuwkomers lastig.
AOZ&W biedt cliënten de mogelijkheden tot dagbesteding binnen Cultuur Ontmoetingscentrum PARALLEL. Zij kunnen daar meehelpen met het opzetten van activiteiten zoals taallessen, naailessen, knutselworkshops etc. Cliënten worden daarbij aangemoedigd om met nieuwe ideeën te komen en die tot uitvoering te brengen. We werken ook samen met verschillende organisaties die gericht zijn op dagbesteding, zoals Kr8tig en Werk.Kom. Laatstegnoemde heeft ook de mogelijkheid om mensen richting een betaalde baan te begeleiden.

Leren

Tijdens de ondersteuning en het leerproces leren we onze cliënten om passende keuzes maken om tot een gezonde balans te komen. Voor een aantal mensen is het leven met twee culturen misschien vanzelfsprekend. Echter, voor veel mensen met een migranten afkomst kan dat erg moeilijk zijn, een complex vraagstuk. Mensen voelen zich vaak gedwongen om te kiezen tussen de culturen of weten vaak niet hoe om te gaan met een westerse samenleving waar individualisme het uitgangspunt is. Vaak zijn ze bang dat zij of hun eigen kinderen het contact met de thuiscultuur gaan verliezen.
Binnen het team van AOZ&W werken professionals die naast hun professie ook ervaringsdeskundige zijn. Zij hebben dezelfde worsteling meegemaakt waardoor het voor hun evident is om erkenning te geven aan de worsteling van deze migranten/nieuwkomers die we bij Al Osra Zorg en Welzijn tegenkomen.
In samenwerking met onderwijs zijn er plannen om dit soort thema’s met schoolgaande kinderen en jongeren te gaan bespreken. Op deze manier worden deze kinderen versterkt in het ontwikkelen van een gezonde identiteit die haar wortels heeft in de twee culturen.

Welzijn en vrije tijd

De filosofie achter ons Cultureel Ontmoetingscentrum is zichtbaar in de naam; PARALLEL. Parallel staat symbool voor het gelijktijdig samenzijn, (ont)moeten en verbinden van bezoekers met diverse leeftijden, culturele achtergronden en levenspaden. Bij PARALLEL is iedereen welkom, staat het respect voor elkaars verschillen centraal en dagen wij elkaar uit om stil te staan bij wat ons verbindt. Het doel van de ontmoeting en verbinding is dat mensen met elkaar in gesprek gaan over wat hen bezig houdt, over de leuke dingen, maar ook de minder leuke dingen. Er zullen themabijeenkomsten en discussiemomenten worden georganiseerd over de onderwerpen die men bezighoudt; bijvoorbeeld, opvoeding, integratie, kunst en cultuur. Wat belangrijk is dat mensen zich hiervoor voldoende op hun gemak voelen, elkaar stimuleren en spontaan en creatief kunnen zijn in de contacten.
De aanwezigheid van professionals maakt het mogelijk ook het hart te kunnen luchten en een hulpvraag te stellen als dat aan de orde is. We zijn er voor iedereen.
Binnen het team van AOZ&W werken professionals die naast hun professie ook ervaringsdeskundige zijn. Zij hebben dezelfde worsteling meegemaakt waardoor het voor hun evident is om erkenning te geven aan de worsteling van deze migranten/nieuwkomers die we bij Al Osra Zorg en Welzijn tegenkomen.
In samenwerking met onderwijs zijn er plannen om dit soort thema’s met schoolgaande kinderen en jongeren te gaan bespreken. Op deze manier worden deze kinderen versterkt in het ontwikkelen van een gezonde identiteit die haar wortels heeft in de twee culturen.

Beschikbaarheid

 • Maandag
  9.00 – 17.00
 • Dinsdag
  9.00 – 17.00
 • Woensdag
  9.00 – 17.00
 • Donderdag
  9.00 – 17.00
 • Vrijdag
  9.00 – 17.00
 • Zaterdag
  Niet aanwezig
 • Zondag
  Niet aanwezig