Psychosociale Therapie & Coaching

Welkom

Ieder mens verdient het om gelukkig te zijn en het beste uit zichzelf te halen. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door uiteenlopende omstandigheden en/of levensgebeurtenissen kan het gebeuren dat mensen zich niet prettig voelen en de grip op hun leven verliezen. Dit kan van grote invloed zijn op het dagelijkse functioneren maar ook ingrijpende gevolgen hebben in relatie met hun omgeving. Dit kan zowel binnen het gezin, met kinderen, in het werk maar vooral met zichzelf zijn. Ze gaan zich steeds meer schuldig voelen en lopen op verschillende gebieden in hun leven vast.

Praktijk Al-Osra Zorg staat klaar om te helpen. U kunt bij ons terecht met verschillende psychosociale problemen, problemen in relatie(s), emotioneel- en stress gerelateerde klachten en uiteenlopende levensvragen. 

Praktijk Al-Osra Zorg biedt hulp voor een breed publiek. Specifieke aandacht gaat uit naar multiculturele doelgroepen. Leven tussen twee culturen kan veel onrust met zich meebrengen. Dit kan zich vertalen in psychosomatische klachten, aanpassingsproblemen, stress enz. Dit kan van invloed zijn op het totale functioneren.  Om diverse redenen weten mensen niet gemakkelijk de weg te vinden naar de reguliere hulpverlening. Hierdoor raken zij nog meer geïsoleerd waardoor klachten verergeren.

Al-Osra Zorg beschikt over kennis en deskundigheid in het werken met migranten. Uw therapeut spreekt letterlijk en figuurlijk uw taal.

lees meer »

Even voorstellen

Mijn naam is Abdelfattah Arissa. Ik ben in 1963 geboren in Essaouira, een stad aan de Atlantische oceaan in Marokko. Ik ben getrouwd en vader van drie kinderen. Al-Osra Zorg is in 2012 opgericht vanuit een missie: kwetsbaren onder ons (o.a. Nederlanders van allochtone komaf), die de weg naar de hulpverlening niet makkelijk kunnen vinden, een helpende hand te bieden. Uit mijn ervaring is de drempel voor veel mensen naar de reguliere hulpverlening veel te hoog. Men is óf onbekend met de hulverlening óf bang om die stap naar de hulpverlening te maken. Er bestaat geen twijfel over dat een aantal hulpinstellingen wel de moeite doet om deze doelgroepen te bereiken. Helaas vaak zonder resultaat. Mijn ervaring is het dat een aantal hulpverleners de kennis en de vaardigheden niet beheersen om een goede ingang te vinden bij de meeste cliënten. De realiteit is dat deze kwetsbare groep niet de hulp krijgt die hen toekomt. Dit maakt dat de problematiek verergert. Dit heeft dan vervolgens weer grote invloed op het integratieproces, de toekomst en het gedrag van kinderen. Het leven en opvoeden van kinderen tussen twee culturen is een zware opgave voor veel ouders en opvoeders.

Ik heb ruim 22 jaar ervaring in de psychosociale hulpverlening aan gezinnen en individuele cliënten. In 1996 heb ik mijn HBO studie Social Work aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven afgerond. Daarna heb ik op dezelfde school de Post-HBO diagnostiek gevolgd. De behoefte om het gedrag en de relaties binnen de gezinnen beter en dieper te begrijpen heeft mij in contact gebracht met het gedachtegoed van Iván Böszörményi-Nagy, de grondlegger van de contextuele benadering. Daarom ben ik de VO studie Contextuele hulpverlening en therapie "leren over leven" gaan volgen. 

Twee jaar later ben ik gevraagd om deel te nemen aan een nieuw samenwerkingsproject tussen Stichting de Combinatie jeugdzorg, GGzE en BJ Brabant in het kader van de opzet voor een gezinsbehandelingskliniek. Hierdoor ging ik de studie Functional Family Therapy (FFT) volgen.

Mijn voormalige baan binnen de GGzE, als FFT gezinstherapeut binnen het centrum kinder- en jeugdpsychiatrie heeft mijn kennis op het gebied van gezinstherapie aan multi-probleemgezinnen verruimd. De gezinsonstabiliteit wordt bij deze cliënten grotendeels beïnvloed door allerlei psychosociale en/of psychopathologische problemen bij de ouder(s) en/of het kind.

Mijn behandelingsmethoden zijn gebaseerd op interventies vanuit de Contextuele therapie, Functional Family Therapy, Cognitieve gedragstherapie, EMDR en psychodrama therapie.

Mijn brede ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg en het werken met kinderen met hechtingsproblemen en trauma’s biedt mij een stevige basis om mijn cliënten de geschikte hulp te bieden. Als het nodig is, zoek ik afstemming met specialisten vanuit de tweede lijn.

Tijdens mijn studie Frans en Arabische letterkunde heb ik kennis gemaakt met de westerse en oosterse filosofieën. Wat mijn kijk over de mensheid rijker heeft gemaakt. Mijn universitaire studie in Marokko op het gebied van Engelse Taal en Letterkunde heeft nog een extra dimensie gegeven aan mijn kennis en mijn persoon. De waardevolle levenservaringen die ik tot nu heb meegemaakt als migrant die in 1988 uit Marokko vertrok, hebben in zekere mate een stempel gedrukt op wie ik nu ben. Dit is niet alles, want het gezin (Al-Osra) waar ik vandaan kom, heeft de belangrijkste basis gelegd voor wie ik nu ben. Daar ben ik zeer loyaal aan. Compleet zijn we nooit, we geven elkaar wat we van elkaar hebben ontvangen, dit maakt onze relaties met elkaar uniek. 


Hulpaanbod

Praktijk Psychosociale therapie

Als u door bepaalde omstandigheden uit balans bent geraakt en/of u begint problemen te ervaren op verschillende levensgebieden, dan is het tijd om hulp te zoeken. Uw psychosociale therapeut kan u de nodige hulp bieden. Het gaat om psychische klachten zoals stress, onverklaarbare vermoeidheid, depressiviteit, slapeloosheid en/of lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maagpijn, darmklachten, nekpijn, rugpijn etc. 

Voorbeelden van klachten waarbij Praktijk Al-Osra Zorg u kan helpen:

 • Problemen in de persoonlijke sfeer. Stress, burn-out, angst- en paniek aanvallen, concentratieproblemen, eenzaamheid, zingevings-, identiteits- en levensvragen, depressieve klachten, somberheid enz.
 • Problemen in de relationele sfeer. Gezinsproblemen, echtscheidingsproblematiek, loyaliteitsprobleem, rouwverwerking, hechtingsproblemen enz.
 • Arbeid gerelateerde problemen. Communicatieproblemen, overbelasting, werkdruk, werkloosheid enz.
 • Acculturatie problemen. Het leven in twee culturen kan veel onrust met zich meebrengen. Dit kan zich vertalen in psychosomatische klachten, aanpassingsproblemen, stress enz. Dit kan invloed hebben op het psychosociale functioneren.   


Ambulante begeleiding
De hulpverlener van Al-Osra Zorg biedt hulp aan cliënten in de thuissituatie. Voor veel cliënten wordt dit als zeer prettig ervaren. In overleg met de cliënt kunnen in bepaalde gevallen de gesprekken bij ons in de praktijk plaatsvinden.

Gezinsbegeleiding en behandeling
Bureau Al-Osra Zorg biedt hulp aan ouders/opvoeders en kinderen. Hulp kan zich richten op eenvoudige vragen op het gebied van opvoeding en hoe om te gaan met de ontwikkeling van het kind. Maar de hulp kan ook betrekking hebben op complexe vraagstukken op diverse psychosociale en ontwikkelingsgebieden. Denk hierbij aan problemen op het gebied van hechting en loyaliteitsconflicten, echtscheiding, risicovol gedrag bij kinderen, problemen op school, problemen op het gebied van autisme spectrum stoornis, AD(H)D enz.

Psycho-educatie
Voorlichting aan ouders en jeugdigen hoe om te gaan met bepaalde stoornissen en gedragsproblemen. Denk aan gezinnen met kinderen met autisme spectrum stoornis (ASS) of AD(H)D (als zodanig gediagnosticeerd).

Begeleiding jongeren
Al-Osra Zorg begeleidt jongeren die het door diverse omstandigheden niet is gelukt om passende keuzes te maken waardoor zij in de problemen zijn geraakt. De hulpverlener hanteert een proactieve manier van aanpak en benadert de jongeren persoonlijk. Hierdoor wordt de kans verkleind dat zij de moed weer opgeven. Het werken aan de intrinsieke motivatie van de jongeren maakt deel uit van het begeleidingsproces. Op het moment dat een jongere zijn afspraak niet nakomt, gaat de hulpverlener hem op verschillende manieren opzoeken (aan huis, in eigen kring, via social media enz.). De hulpverlener probeert een nieuwe afspraak te maken en in het volgende gesprek maakt de hulpverlener een deal met de jongere over wat hij/zij nodig heeft om zijn afspraken na te komen.

Al-Osra Zorg onderzoekt de weerstand van de jongere en wat de functie daarvan is om nieuwe kansen te creëren.

Sociale activering
Al-Osra Zorg biedt ondersteuning aan mensen met verschillende (lichamelijke en/of psychische) klachten die door omstandigheden zonder werk zitten en op zoek zijn naar nieuwe kansen/uitdagingen. Werk is een belangrijke factor voor mensen om zich nuttig te voelen in de maatschappij. Werk kan betaald of onbetaald zijn. Dit lukt vaak niet alleen. Voor de meesten is de drempel naar werk erg hoog. Met een steuntje in de rug worden zij geactiveerd om weer aan de slag te gaan. Dit kan door vrijwilligerswerk te aanvaarden of om toch weer te solliciteren naar een betaalde baan.

Integrale aanpak
Al-Osra Zorg werkt vanuit een integrale benadering. De problematiek wordt bekeken vanuit de samenhang tussen verschillende leefdomeinen: gezin, school, werk, vrije tijd, peergroep, welzijn, gezondheid enz.


WMO

Sinds 2015 is de wet maatschappelijk ondersteuning (WMO)van kracht.

Bureau Al-Osra Zorg biedt naast behandeling aan cliënten vanuit de zorgverzekering ook begeleiding vanuit de WMO

Hiervoor dient een cliënt zich bij de gemeente te melden. Mocht de cliënt niet in staat zijn, wegens de taalbarrière, zijn hulpvraag te formulieren dan is het mogelijk om gebruik te maken van een van onze vrijwillige intermediairs die zijn/haar taal spreekt.


Tarieven

 • Individueel gesprek: € 75,- 
 • Relatie gesprek: € 85,-
 • Gezinsgesprek: € 85,-

Al-Osra Zorg is bij zorgverzekeraars bekend met de zogenaamde AGB-code. Deze code wordt verstrekt door Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (www.agbcode.nl) en is bedoeld om erkende zorgverleners te kunnen identificeren.  

Vergoedingen zijn per zorgverzekeraar en aanvullende verzekering verschillend.  Al-Osra Zorg is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) als psychosociaal therapeut en bij de RBCZ en daardoor zijn de vergoedingsmogelijkheden verruimd tot de meeste (aanvullende) zorgverzekeringen waaronder CZ en ook de Coöperatie VGZ met o.a. IZA, VGZ en IZZ. 

U kunt het beste uw polis of zorgverzekeraar raadplegen voor de vergoedingsmogelijkheden die voor u van toepassing zijn. De behandelingen vallen onder de alternatieve geneeswijzen.

Voor de behandeling bij Al-Osra Zorg is een verwijsbrief van de huisarts niet nodig.

Mocht uw budget vanuit de zorgverzekering niet toereikend zijn dan kunt u, in geval van een minimumloon, een beroep doen op de bijzondere bijstand bij uw gemeente. In veel gevallen zijn werkgevers en andere uitkeringsinstanties (zoals de UWV) ook bereid (een deel van) de kosten te vergoeden. Hiervoor gelden andere tarieven.

De betaling geschiedt aan het eind van elke sessie. U krijgt van elke sessie een factuur met de aantekening betaald. Deze kunt u vervolgens bij uw ziektekostenverzekering (als u aanvullend verzekerd bent) declareren.

Voor afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, brengen wij € 25, - in rekening.


Contact

Overige gegevens:

 • KVK: 56084722
 • BTW: 030125984B01 
 • NFG registratie: 6301297
 • RBCZ register:810232R
 • IBAN: NL63ABNA0620082402

Links